makeup

ЕДНА РАЗЛИЧНА СУТРЕШНА РУТИНА

Завил си се под одеялото като мече и така си се омотал, че излизането от леглото е мисия невъзможна. Под завивката е топличко, уютно и мекичко и няма нищо друго, което ти се прави през ноември. Дозавиваш се, прибираш милиметъра от крачето, който се подава и сладичко примляскваш, готов за още сън… И тогава, о […]

Continue Reading…

3 Things I Love Right Now

Good morning everyone 🙂 I hope you are having a glamorous Monday 🙂 Today’s post is about the 3 things I am obsessed with right now. I got into a bit of a shopping spree, inspired by the Black Friday madness. I managed to upgrade my make up collection and add a gorgeous detail to […]

Continue Reading…